Samenwerken?

Een Eigen Kracht-traject gaat over samenwerken. Eigen Kracht-conferenties zetten hulpverleners niet ‘buiten spel’. Doel blijft door een goede afstemming en samenwerking met hulpverlenende instanties burgers maximale kansen te geven. Dit besluitvormingsmodel kan ingezet worden op elk moment in hun leven en op elk gebied. Hun netwerk krijgt maximale ruimte om zelf oplossingen te bedenken.
Bijvoorbeeld wanneer er beslissingen dienen genomen te worden i.v.m.:

  • Globale ondersteuningsvragen
  • Gezondheidsproblemen
  • Ondersteuning bij het zelfstandig wonen
  • Opvoedingsproblematiek
  • (Dreigende) schooluitval
  • (Dreigende) uithuisplaatsing
  • Eenzaamheid
  • Tewerkstelling
  • Juridische problemen (echtscheidingen, burenruzies, …)
  • Reïntegratie in de maatschappij

EK© (Eigen Kracht Centrale) biedt professionals vorming aan over hoe EKc (Eigen Kracht-conferentie) in te zetten en hoe we te werk gaan. Wil je graag weten hoe je EKc bij een gezin kan introduceren? Kom het te weten op de vorming en schrijf je in.(zie verder paarse knop)

Wat houdt samenwerken met EK© in?

Het beslissingsmodel ‘Eigen Kracht-conferenties’ verschilt van een expert-model, waar de expert op grond van verhaal van familie een diagnose maakt en een behandelingsplan opstelt. Hoewel ook binnen de hulpverlening geprobeerd wordt om maximaal rekening te houden met de vragen en wensen van de betrokken cliëntsystemen, wordt dit principe bij een Eigen Kracht-traject radicaal doorgetrokken.

Voor wie is de vorming bedoeld?

Voor professionele hulpverleners die graag met Eigen Kracht-conferenties aan de slag willen gaan.

Bovenstaande link geeft een overzicht van de geplande vormingen. Aanmelden kan door het inschrijvingsformulier in te vullen en verzenden. Je inschrijving is compleet wanneer je het inschrijvingsgeld van € 20 stort op rekening BE63 0017 1421 3908 (met vermelding van je naam & de plaats waar je de vorming zal volgen). Daarna ontvang je nog een bevestiging per mail.

Waarom zou je een Eigen Kracht-conferentie voorstellen aan je cliënt?

Wanneer families de kans krijgen, komen zij vaak zelf met verrassende oplossingen, die binnen een hulpverleningskader niet haalbaar zijn of nooit bij hulpverleners zouden opkomen.
Omdat het plan op het lijf geschreven is van de betrokkenen, verloopt de uitvoering van de afspraken vlotter. Een plan bevat nl. eigen oplossingen waardoor de kans op weerstand bij de uitvoering veel kleiner is dan bij een plan dat bedacht is door professionals.
Professionele hulp kan zo vraaggestuurd ingezet worden. Hierdoor ligt de slaagkans voor interventies gevoelig hoger. Op deze wijze zijn professionele expertise en de zeggenschap over de eigen levensloop optimaal met elkaar verbonden.

EKc is meer dan een model. Het is een manier om fundamentele burgerrechten te garanderen: het recht om zelf de regie te behouden over je eigen leven, het recht van familie om betrokken te worden. EKc is gegroeid vanuit de verontwaardiging van de Maori bevolking in Nieuw-Zeeland, dat er met die twee basisrechten geen rekening werd gehouden. Ouders, grootouders, ooms, tantes, vrienden… waren verontwaardigd dat er beslissingen werden genomen door vreemden over kinderen die hen dierbaar waren, zonder dat ze zelf eerst de kans kregen om een eigen plan voor te leggen.

Voor kinderen en jongeren zijn EKc’s een sterke en beklijvende ervaring van betrokkenheid: ze ondervinden dat er een sociaal netwerk bestaat waar je op kan terugvallen bij moeilijkheden. De EKc zorgt voor een activering van de competenties in het sociaal netwerk. Hierdoor ligt de nadruk bij moeilijkheden dus op mogelijkheden, op betrokkenheid en op participatie eerder dan op problemen die leiden tot breuken binnen relaties.

Bovendien wordt door een EKc de sociale kring rond een hulpvrager groter gemaakt op een natuurlijke wijze. Tijdens de voorbereidingsfase ligt de nadruk op hoe, op welke wijze, met welke genodigden, op welke plaats de conferentie kan plaats vinden. Hulpverleners voor kinderen, jongeren en gezinnen werken vaak enkel met ouders en de school. Het is immers erg arbeidsintensief voor individuele hulpverleners om zicht te krijgen op het sociaal netwerk van iemand. Hierdoor worden mogelijke hulpbronnen binnen de brede context niet aangesproken.