Onze partners

Vlaamse gemeenschap inzake Jongerenwelzijn

Het merendeel van de EK-trajecten werden in het verleden rechtstreeks of onrechtstreeks gefinancierd via het budget van de Vlaamse gemeenschap inzake Jongerenwelzijn. In 2019 werden diverse diensten samengevoegd tot een agentschap Opgroeien.

Burgers Aan Zet

In 2019 werd door ArmenTeKort, Domo, Eigen Kracht Centrale, LUS en Magenta een feitelijk samenwerkingsverband opgericht: BurgersAanZet, kortweg BAZ. Het heeft de expliciete opdracht van de overheid om het krachtgericht en netwerkversterkend werken via inzet van vrijwilligers op de agenda te plaatsen van het lokaal sociaal beleid. Daarnaast wil het ook samenwerken om rond dat thema ook meer ervaring uit te wisselen en gezamenlijke initiatieven op te zetten. Kerndoel blijft: burgers meer kansen geven om de regie over belangrijke levensbeslissingen in eigen hand te houden.

Vlaamse Oranjehuis

De vzw Oranjehuis is een Multifunctioneel Centrum met een herstelgerichte aanpak. Zij ondersteunen jongeren en hun gezin, via onder andere mobiele en residentiële begeleiding, schoolvervangende dagbesteding, crisisopvang, contextbegeleiding autonoom wonen, ambulante ondersteuning bij druggebruik.

LIGAND

In 2019 werd door ArmenTeKort, Domo, Eigen Kracht LIGAND is onderdeel van vzw Oranjehuis en staat in voor de vorming en training van de begeleiders in positieve heroriëntering.

Samenwerkingsverbanden waar EK© lid van is

De samenwerkingsverbanden 1Gezin1Plan: om het aanbod en projecten samen vorm te geven en toegankelijk te maken (via een Eerstelijns-Psychologische functie; lokale, intersectorale jeugdhulpteams & afspraken rond engagementen voor gezinnen) kiezen ze om infrastructuur en logistieke middelen efficiënt in te zetten en delen.

1G1P Assel-Meise-Vilvoorde / Assesteenweg 220 / 1740 Ternat / 02 306 19 45 / http://www.1g1p.be

Konekti / President Kennedypark 10 / 8500 Kortrijk / 056 24 16 20 / www.welzijn13.be/konekti

De Plan-Trekkers / 0488 85 34 43

Trefplaats Jeugdhulp Kempen / 014-14 04 49 /0496 26 95 98 / [email protected]

1G1P Westhoek / Poperingseweg 30 / 8900 Ieper / 057 37 00 04

1Gezin1Plan Voor- en Noorderkempen / Miksebaan 264 / 2930 Brasschaat / 03 431 23 00

Gezin Centraal Noord-Limburg / Kerkstraat 1 / 3910 Pelt / 0476 90 61 05 / [email protected]

Eigen Kracht Centrale Nederland: ook in Nederland kunnen mensen een Eigen Kracht-conferentie aanvragen

Justitieel Welzijnswerk West-Vlaanderen

De Eigen Kracht Centrale vzw werd sinds haar oprichting ondersteund door Diversity bvba. Diversity geeft opleiding, advies en coaching aan bedrijven, overheden en individuen vanuit een maatschappelijk engagement. Een belangrijke steun bij de opstart en verspreiding van de Eigen Kracht-conferenties in België.

Campus Gelbergen is een onafhankelijk platform dat ruimte biedt aan maatschappelijk debat en persoonlijke ontwikkeling. Politieke, sociale en filosofische thema’s, maar ook de kunsten komen in het programma van dit platform aan bod, in een omgeving die vrij is van dogma’s of ideologieën. Via debatten, lezingen e.a. met experts, wetenschappers en ervaringsdeskundigen worden uiteenlopende thema’s voorgesteld of begeleid, om het debat tussen theorie en praktijk te stimuleren. Zo gaf deze organisatie al herhaaldelijk kansen aan de Eigen Kracht Centrale.

Jouw organisatie kan ook met ons een partnerschap aangaan, meer info bij [email protected]