Onze organisatie

Eigen Kracht Centrale, EK©, is een burgerinitiatief. EK© wil samenredzaamheid meer mogelijk maken in onze maatschappij en wil hiertoe inspireren en motiveren.
We geloven in een samenleving waar burgers opkomen voor zichzelf en anderen. Onze visie kan je ook terugvinden in onze statuten.
Mensen zijn deskundig over het eigen leven en hebben dus het recht om hun leven zelf samen met anderen vorm te geven. Al onze activiteiten staan in het teken daarvan:

  • Stimuleren brede inzet van Eigen Kracht-conferentie
  • Werven, opleiden en coachen van Eigen Kracht-coördinatoren
  • Bewaken kwaliteit Eigen Kracht-trajecten
  • Kansen scheppen voor regionale en landelijke toepassing van onze aanpak
  • Ontwikkelen nieuwe initiatieven rond samenredzaamheid
  • Bevorderen van onderzoek en verzamelen van relevante data

Onze Eigen Kracht-trajecten worden ondersteund door vrijwilligers. Zij worden bijgestaan door een team vaste medewerkers, een raad van bestuur en de leden van de algemene vergadering.

 

MIRJAM BEYERS
[email protected]

Verantwoordelijke Dagelijks Bestuur
Stafmedewerker
Oprichter EK© in België

WILFRIED VANDAMME
[email protected]


Voorzitter Raad Van Bestuur
Vrijwillig medewerker kernteam

KIM WILLEMS
[email protected]

Stafmedewerker

STIJN MOONS
[email protected]


Stafmedewerker

PEGGY WECKHUYSEN
[email protected]


Stafmedewerker

SARA GEERTS
[email protected]


Stafmedewerker

INGEBORG VERPLANCKE
[email protected]

Stafmedewerker

MIEKE QUETS
[email protected]

Vrijwillig medewerker kernteam
Verantwoordelijke werving