Categorieën
Home Nieuws

Belangrijke informatie omtrent corona

Hieronder vind je de laatste updates omtrent het coronavirus die EK© communiceert:

EK-vrijwilligers blijven overleg faciliteren in coronatijd.

We weten dat het een moeilijke periode is voor gezinnen. EK© blijft dan ook bereikbaar via de gekende kanalen (telefoon, mail, contactpagina…), maar aarzel zeker niet om een videogesprek te vragen… Moest je dat willen?

Ook onze vrijwilligers blijven het belangrijk vinden om gezinnen steun te bieden. Ze leven mee… én zorgen voor ondersteuning: door overleg te mogelijk te maken in tijden van weinig of geen familiebezoek. Hoewel de werking van EK© beïnvloed is door de maatregelen, slagen onze vrijwilligers er nog altijd in contact te stimuleren. Het persoonlijk contact valt weliswaar weg, maar een luisterend oor helpt om moed te houden.

Ook voor gezinnen die het even moeilijk hebben, ook zij die niet zijn aangemeld voor een Eigen Kracht-conferentie, willen we telefonische ondersteuning bieden.

Solidariteit is meer dan ooit het fundament van ons burgerinitiatief! Op die manier wil EK© samen met de hulpverlening een klankbord zijn voor gezinnen met speciale noden. Door burgers betrokken te houden op de zorg voor hun omgeving.

Hier vind je de laatste update van het aangepaste draaiboek.

Praktische richtlijnen kan je vinden op intranet.