Meewerken als vrijwilliger?

Wil je, als vrijwilliger, mensen ondersteunen om zelf oplossingen te vinden, het netwerk van mensen helpen versterken en vergroten? Kom dan ons team versterken als Eigen Kracht-coördinator! (EK-co)

Jouw opdracht als Eigen Kracht-coördinator?

Soms hebben mensen een probleem, ze zitten vast en zien geen uitweg. Ze hebben nood aan een plan op maat. Jij ondersteunt hen om zelf een plan te maken met de mensen uit hun eigen netwerk: familie, vrienden, collega, buren, enz. Jij helpt hen om hiervoor een bijeenkomst te organiseren: een Eigen Kracht-conferentie.

Hoe werkt een Eigen Kracht-conferentie?

In een EK-bijeenkomst denkt iedereen mee over de situatie.
Dit leidt vaak tot een plan op maat van het gezin of de persoon in kwestie. Het plan legt vast wat het netwerk (familie, vrienden, kenissen,…)op eigen kracht oplost en waarvoor professionele hulp nodig is. Het netwerk plant zelf evaluatiemomenten voor opvolging of bijsturing.

Wat is jouw rol als Eigen Kracht-coördinator?

 • Je legt contact met de aanvrager en met mensen uit zijn of haar netwerk en eventuele hulpverleners.
 • Je legt iedereen de werkmethode uit.
 • Je helpt bij de praktische voorbereiding van de bijeenkomst op basis van wat haalbaar is voor de aanvrager.
 • Op de bijeenkomst zelf leid je de opstart en de afsluiting. Maar je blijft buiten de eigenlijke bespreking.
 • Na de bijeenkomst bezorg je iedereen het uitgeschreven plan. Je vult eveneens de nodige administratie in voor de vzw, zoals plan, evaluaties en kostenoverzicht.

Waar ben je goed in?

 • Luisteren, communiceren en organiseren.
 • Mensen ondersteunen in de organisatie van een bijeenkomst, niet in het zoeken van een oplossing.
 • Open staan voor diverse culturen en levenswijzen.
 • Open staan voor feedback, overleg en bijsturing.
 • Zelfstandig werken.
 • Je zelfstandig kunnen verplaatsen met auto/fiets of openbaar vervoer.

Wat krijg je terug?

 • Een driedaagse opleiding tot Eigen Kracht-coördinator als start van je engagement. Deze is gratis voor kandidaat-vrijwilligers. (9u tot 17u)
 • Een intense, zinvolle en leerrijke ervaring in een project dat de zelfstandigheid van (kwetsbare) mensen bevordert.
 • Ondersteuning door een ervaren coach bij elk traject.
 • Uitwisseling met collega-vrijwilligers op intervisies en de jaarlijkse vrijwilligersdag.
 • De vrijheid om zelf te beslissen hoe vaak je een traject opstart vanuit jouw mogelijkheden.
 • Het nodige werkingsmateriaal, verzekering, vergoeding en informatie.

Maak je graag kennis?
Dat kan. Elke 1ste donderdag van de maand is er een online info-moment. Start om 19.30u einde rond 20.30u.
Aanmelden moet niet. Inloggen kan vanaf 19.15u door te klikken op onderstaande link (of kopiëren naar browser)
 https://us06web.zoom.us/j/82750333765

Denk je: dit is iets voor mij? Schrijf je dan in.


De opleiding is gratis, inschrijving is wel verplicht. Pas na de opleiding kan je vrijwilligerswerk doen bij EK© : je beslist zelf of het iets voor jou is. Deze opleiding kan je ook informatief volgen. Het is een inspiratie en een kracht vanuit jezelf en voor je omgeving.
Inschrijven doe je door te klikken op de paarse knop onderaan deze bladzijde. De opleidingsdata vind je op het inschrijvingsformulier.

We willen graag zorgzaam omgaan met de inschrijvingen. Voor een goede voorbereiding telt elke deelnemer. Daarom vragen we een waarborg van 5euro per dag (15euro voor de drie dagen). De waarborg stort je op de rekening van Eigen Kracht Centrale vzw
BE63 0017 1421 3908
met mededeling Naam, Voornaam, Plaats en datum opleiding.
Je bent pas ingeschreven als we de waarborg ontvangen hebben.
Is dit om eender welke reden te moeilijk voor jou? Neem dan contact op met Mieke 0485/062 754 of [email protected] We zoeken samen een oplossing.

Nadat je de driedaagse opleiding gevolgd hebt, krijg je de waarborg teruggestort, ook als je beslist om geen vrijwilliger te worden.
Op deze manier blijft de opleiding gratis.
We storten de waarborg eveneens terug bij tijdige annulatie. Je krijgt 1 maand vooraf een mail met de vraag je deelname te bevestigen of gratis te annuleren. Gratis annuleren kan tot 10 dagen voor de 1ste dag van de opleiding. Nadien krijg je de waarborg niet meer teruggestort.