Onze oorsprong

‘Eigen Kracht-conferenties’ ontstonden in Nieuw-Zeeland, vanuit een streven naar meer ruimte voor burgerrechten. De oorspronkelijke bevolking, de Maori’s, wilden meer actief betrokken worden in de besluitvorming bij gezinsproblemen in hun midden. Ouders, grootouders, ooms, tantes, vrienden… waren verontwaardigd dat er beslissingen werden genomen door vreemden over kinderen die hen dierbaar waren, zonder dat ze zelf eerst de kans kregen om een eigen plan voor te leggen. Hieruit groeide ‘Family Group Conferencing’, een nieuw besluitvormingsmodel.

De voorbije twintig jaar werd dit in verschillende landen met succes ingevoerd in een of andere vorm. In Nederland en België werd de term vertaald naar ‘Eigen Kracht-conferenties’. Onze vzw Eigen Kracht Centrale, kortweg EK©, wil dit model uitdragen en ondersteunen. EK© is ervan overtuigd dat het een recht moet worden dat burgers steeds eerst de kans krijgen om zelf een plan te maken om hun problemen aan te pakken, met mensen die hen vertrouwd zijn.

Een vorm van Restorative Practice

‘Eigen Kracht-conferentie’ is een van de vele vormen van ‘Restorative Practices’. EK© is overtuigd van het herstellend karakter ervan. Dit besluitvormingsmodel geeft een kwaliteitsimpuls aan de samenwerking tussen burgers, gemandateerden en hulpverleners. Doordat burgers zelf een plan maken voor de zorg van binnen hun netwerk ontstaat er een reëel draagvlak.

De Eigen Kracht Centrale vzw

In België heeft de organisatie als vzw een aparte structuur en zelfstandige werking: EK© is opgericht in 2006. De vereniging is erkend door de Belgische en Vlaamse overheid en gaat in haar acties zeer maatgericht te werk. Met meer dan 150 opgeleide vrijwillige Eigen Kracht-coördinatoren wordt de vzw vanuit haar standplaats in Hoeleden door vaste medewerkers en vrijwilligers aangestuurd. De actuele organisatie wordt hier breder beschreven.

Een specifiek besluitvormingsmodel dat aansluit bij de huidige noden.

Soms verwart men een ‘Eigen Kracht-conferentie’ met andere methodieken. Het is geen willekeurig ronde-tafel-gesprek. De begeleiding door vrijwilligers-coördinatoren en de besloten tijd voor de deelnemers moeten essentieel gewaarborgd worden. Hoe het in praktijk werkt lees je hier.
Het opstarten van een EK-traject kan gebeuren in samenwerking met hulpverleners. Al dan niet start het onder de voorwaarden van instanties als rechtbanken of vertrouwenscentra.
Telkens heeft zo’n ‘Eigen Kracht-conferentie’ als doel een optimale verhouding te realiseren tussen enerzijds de inzet van de mogelijkheden van het eigen sociaal netwerk en anderzijds de professionele hulp of de publieke middelen.
Meer en meer organisaties schrijven een aanpak in hun beleidsplannen, een aantal willen ‘Eigen Kracht-conferenties’ er expliciet in opnemen. Ze doen beroep op de EK©-expertise zowel voor informatie en opleiding als voor het realiseren van concrete trajecten. O.a. recent: Oranjehuis (Kortrijk), Emma’s (Antwerpen), samenwerkingsverbanden rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ), SOS kinderdorpen,…