Categorieën
Home Nieuws

Maak samen een plan

Eigen Kracht Centrale is een burgerinitiatief waarbij kansvragende burgers hun zorgen delen, vrienden vragen om met hen mee te denken.
Kansbiedende burgers maken het mogelijk dat die vraag wordt gesteld op een Eigen Kracht-conferentie.

Categorieën
Home Nieuws

Toegang tot het intranet voor onze (opgeleide) vrijwilligers

Om toegang te krijgen tot het intranet, moet je als vrijwilliger ingelogd zijn. Hiervoor ontving je een automatische mail met een link erin, om een wachtwoord in te stellen. Graag zetten we je op gang met deze powerpoint: die legt je stap voor stap uit hoe je kan inloggen. Succes!

Categorieën
Home Nieuws

Belangrijke informatie omtrent corona

Hieronder vind je de laatste updates omtrent het coronavirus die EK? communiceert:

EK-vrijwilligers blijven overleg faciliteren in coronatijd.

We weten dat het een moeilijke periode is voor gezinnen. EK? blijft dan ook bereikbaar via de gekende kanalen (telefoon, mail, contactpagina…), maar aarzel zeker niet om een videogesprek te vragen… Moest je dat willen?

Ook onze vrijwilligers blijven het belangrijk vinden om gezinnen steun te bieden. Ze leven mee… ?n zorgen voor ondersteuning: door overleg te faciliteren in tijden van weinig of geen familiebezoek. Hoewel de werking van EK? be?nvloed is door de maatregelen, slagen onze vrijwilligers er nog altijd in contact te stimuleren. Het persoonlijk contact valt weliswaar weg, maar een luisterend oor helpt om moed te houden.

Ook voor gezinnen die het even moeilijk hebben, ook zij die niet zijn aangemeld voor een Eigen Kracht-Conferentie, willen we telefonische ondersteuning bieden.

Solidariteit is meer dan ooit het fundament van ons burgerinitiatief! Op die manier wil EK? samen met de hulpverlening een klankbord zijn voor gezinnen met speciale noden. Door burgers betrokken te houden op de zorg voor hun omgeving.

Hier vind je de laatste update van het aangepaste draaiboek.

Praktische richtlijnen kan je vinden op intranet.

Categorieën
Home Nieuws

Burgers aan zet

We zijn 1 van de 5 partners in het samenwerkingsverband ?BurgersAanZet?. Deze organisaties werken krachtgericht en netwerkversterkend via voornamelijk vrijwilligers. We geloven in de weerbaarheid en creativiteit van mensen. We geloven in ieders vermogen om samen met anderen hun leven invulling te geven en het in handen te houden. Wat we precies doen binnen “BurgersAanZet” kan je vinden op de website? www.burgersaanzet.be