EKc interne info juli 2021

Sorry you have no rights to view this entry!

Categorieën
Home Nieuws

Maak samen een plan

Eigen Kracht Centrale is een burgerinitiatief waarbij kansvragende burgers hun zorgen delen, vrienden vragen om met hen mee te denken.
Kansbiedende burgers maken het mogelijk dat die vraag wordt gesteld op een Eigen Kracht-conferentie.

EKc interne info Week van de Vrijwilliger

Sorry you have no rights to view this entry!

Categorieën
Vrijwilligers

Prettige feesten vanuit EK© dec 2020

Eigen Kracht Centrale vzw wil samenredzaamheid meer mogelijk maken in onze maatschappij en wil hiertoe inspireren en motiveren.
Je krijgt deze nieuwsbrief omdat jij, een van je collega’s of je organisatie met ons contact opnam voor overleg, info of opleiding. We willen je dan ook uitnodigen om met Eigen Kracht-conferenties aan de slag te gaan. Je kan je onderaan steeds uitschrijven voor deze berichten.

https://mailchi.mp/50e0c48f2afe/vzw-ekc-ekc-nieuws-juni-6474122

Categorieën
Nieuws

Prettige feesten vanuit EK©

2020 was een bijzonder jaar
Eigen Kracht Centrale vzw wil samenredzaamheid meer mogelijk maken in onze maatschappij en wil hiertoe inspireren en motiveren.
Je krijgt deze nieuwsbrief omdat jij, een van je collega’s of je organisatie met ons contact opnam voor overleg, info of opleiding. We willen je dan ook uitnodigen om met Eigen Kracht-conferenties aan de slag te gaan. Je kan je onderaan steeds uitschrijven voor deze berichten.

https://us16.campaign-archive.com/?u=d80444168c0917dc64ca2ea93&id=24f22af95b

Categorieën
Home Nieuws

Toegang tot het intranet voor onze (opgeleide) vrijwilligers

Om toegang te krijgen tot het intranet, moet je als vrijwilliger ingelogd zijn. Hiervoor ontving je een automatische mail met een link erin, om een wachtwoord in te stellen. Graag zetten we je op gang met deze powerpoint: die legt je stap voor stap uit hoe je kan inloggen. Succes!

Categorieën
Home Nieuws

Belangrijke informatie omtrent corona

Hieronder vind je de laatste updates omtrent het coronavirus die EK? communiceert:

EK-vrijwilligers blijven overleg faciliteren in coronatijd.

We weten dat het een moeilijke periode is voor gezinnen. EK? blijft dan ook bereikbaar via de gekende kanalen (telefoon, mail, contactpagina…), maar aarzel zeker niet om een videogesprek te vragen… Moest je dat willen?

Ook onze vrijwilligers blijven het belangrijk vinden om gezinnen steun te bieden. Ze leven mee… ?n zorgen voor ondersteuning: door overleg te faciliteren in tijden van weinig of geen familiebezoek. Hoewel de werking van EK? be?nvloed is door de maatregelen, slagen onze vrijwilligers er nog altijd in contact te stimuleren. Het persoonlijk contact valt weliswaar weg, maar een luisterend oor helpt om moed te houden.

Ook voor gezinnen die het even moeilijk hebben, ook zij die niet zijn aangemeld voor een Eigen Kracht-Conferentie, willen we telefonische ondersteuning bieden.

Solidariteit is meer dan ooit het fundament van ons burgerinitiatief! Op die manier wil EK? samen met de hulpverlening een klankbord zijn voor gezinnen met speciale noden. Door burgers betrokken te houden op de zorg voor hun omgeving.

Hier vind je de laatste update van het aangepaste draaiboek.

Praktische richtlijnen kan je vinden op intranet.

Categorieën
Vrijwilligers

EKc-nieuwsbrief april 2020

Beste EK©-partner,
 
Het is een tijdje geleden dat jullie nieuws van ons ontvingen. Het leek misschien alsof onze werking sinds de lock-down stillag maar niets is minder waar!
Meer dan ooit wordt nu een beroep gedaan op solidariteit, verbondenheid, medewerking, bereidwilligheid, begrip, empathie en creativiteit. Laat dit nu toevallig begrippen zijn die EK©-vrijwilligers niet vreemd zijn. Meer nog, ze zijn inherent aan onze werking omdat ze aan de basis liggen van het besluitvormingsmodel dat we uitdragen. 

https://us16.campaign-archive.com/?u=d80444168c0917dc64ca2ea93&id=4b3214f2c7

Categorieën
Home Nieuws

Burgers aan zet

We zijn 1 van de 5 partners in het samenwerkingsverband ?BurgersAanZet?. Deze organisaties werken krachtgericht en netwerkversterkend via voornamelijk vrijwilligers. We geloven in de weerbaarheid en creativiteit van mensen. We geloven in ieders vermogen om samen met anderen hun leven invulling te geven en het in handen te houden. Wat we precies doen binnen “BurgersAanZet” kan je vinden op de website? www.burgersaanzet.be

 

EKC interne info februari 2021

Sorry you have no rights to view this entry!